Untitled-design-39-removebg-preview
СКАНУЮ - перевірка безпечного з'єднання ...
Меню Закрити

1. Психологія як наука. Галузі психології

  1. Визначення психології як науки, її основні принципи, завдання та значення.

  2. Предмет психології як науки.
  3. Зв’язок психології з іншими науками.
  4. Основні галузі психології.
  1. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання

 Психологія (грец. psyche – душа, logos – наука) – наука про психіку і закономірності її прояву та розвитку, це область знань про внутрішній – психічний світ людини.

У системі наук, психології має бути відведене особливе  місце, адже по-перше, це наука про саме складне, що на сьогоднішній день відоме людству. Адже психіка – це «властивість високоорганізованої матерії». Якщо мати на увазі психіку людини, то до слів «високоорганізована матерія» потрібно додати слово «сама»: адже мозок людини – це сама високоорганізована матерія», відома нам.

По-друге, у психології якби зливаються об’єкт і суб’єкт пізнання. Щоб пояснити це, приведемо приклад. Ось народжується на світ людина. Спочатку, у немовлячому віці, вона не усвідомлює і не пам’ятає себе. Однак її розвиток йде швидкими темпами. Формуються її фізичні і психічні здібності; вона вчиться ходити, бачити, розуміти, говорити. За допомогою цих здібностей вона пізнає світ; починає діяти у ньому; розширюється коло її спілкування. І ось поступово з глибини дитинства, приходить до неї, поступово наростає особливе відчуття –відчуття власного «Я». У підлітковому віці, воно починає набувати усвідомленої форми. З’являються запитання: «Хто я? Який я?», а пізніше  «Навіщо я?». Ті психічні здібності і функції, які слугували дитині засобом для ознайомлення з зовнішнім світом – фізичним і соціальним, перетворюються в пізнання самої себе; вони самі стають предметом осмислення і усвідомлення.

Психологія вже зараз накопичила багато фактів, які показують, як нове знання людини про себе, робить її іншою: змінює її відношення, мету, її стани і найрізноманітніші переживання.

☺ Слово «психологія» у перекладі з древньогрецького означає «наука про душу». Існує легенда, за якою грецький бог Ерот покохав земну дівчину Психею, що було заборонено небожителям. Тому мати Ерота Афродіта змусила дівчину пройти складні випробування. У процесі їх подолання дівчина вразила богів Олімпу своєю наполегливістю, тому останні звернулись до Зевса з проханням допомогти. Верховний бог дав згоду, і Психея була переведена у ранг богині, що дозволило їй укласти шлюб із Еротом. Психея, набувши безсмертя, стала символом душі.

Будь-які дослідження, що здійснюються психологією, базуються на таких керівних положеннях – принципах:

а) принцип детермінізму – психіка визначається способом життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов;

б) принцип єдності свідомості й діяльності – свідомість і діяльність перебувають у нерозривній єдності; свідомість утворює внутрішній план діяльності людини;

в) принцип розвитку – психіку можна правильно зрозуміти, якщо розглядати її у безперервному розвитку, як процес і результат діяльності.

error: Весь контент на цьому ресурсі захищено авторським правом. Дякуємо за розуміння та дотримання авторських прав.